سرجک قابل ریگلاژ

تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو

هنگام تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو توجه به نقشی که این محصول در قالب بندی ایفا می کند، خالی از لطف نیست. در تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو باید بدانید که این قطعه به عنوان یک حمال مورد استفاده قرار می گیرد.

این قطعه بار بخشی از سازه یا سقف را بر عهده گرفته و به قطعات زیرین خود منتقل می کند. به خاطر تفاوت اندازه های ارتفاع سقف ها و سازه های بتنی، استفاده از این قطعه ضروری به نظر می رسد. چون باید جک ها یا داربست ها را کاملا به سقف متصل کرد تا سقف هنگام دریافت ملات، نشست نکند.

سرجک قابل ریگلاژ

سرجک قابل ریگلاژ

تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو و توجه به محل استفاده از این محصول

هنگام تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو دانستن این موضوع که این محصول در دو محل بسیار حساس به کار می رود، مفید خواهد بود.

استفاده از سرجک قابل ریگلاژ بر روی جک های معمولی: جک های معمولی برای اینکه بتوانند به دقت فاصله خود را با سقف تنظیم کنند، نیاز به این قطعه دارند. اصولا جک های سقفی دارای دو قسمت بوده و برای تنظیم فاصله، از رزوه جک بهره می برند. اما گاهی استفاده از سرجک نیز لازم است.

استفاده از سرجک قابل ریگلاژ بر روی داربست های مدلار: استفاده از سرجک فلزی به عنوان بخش نهایی داربست های اومگا و چکشی، کاملا رواج دارد. به گونه که این داربست ها را بدون این سرجک ها نمی توان استفاده نمود. تنظیم فاصله بین داربست و سازه بتنی از جمله کمک هایی است که این سرجک فلزی، به داربست ها می کند.

 

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷