سرجک سقفی عراقی

تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی

زمانی شما در تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی به موفقیت می رسید که با این قطعه مهم آشنایی وافر و کافی داشته باشید. یکی از چیزهایی که در تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی اهمیت دارد این است که تعادل قطعات نسبت به هم رعایت شود. این محصول دو قطعه به هم جوش خورده دارد که در صفحات متفاوتی قرار دارند.

این دو قطعه باید نسبت به هم عمود باشد. وجود انحراف در زاویه آنها نسبت به هم باعث شده تا وزن سازه به خوبی به بخش های پایینتر منتقل نگردد. وجود مهره پروانه ای نیز در سرجک سقفی فلزی از جمله امتیازات این قطعه است. چون می توان به راحتی فاصله بین سرجک و سقف را حتی به اندازه یک میلی متر، تنظیم کرد و مشکل پیشروندگی سقف را برطرف نمود.

سرجک سقفی عراقی

سرجک سقفی عراقی

تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی و توضیح قطعات آن

هنگام تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی توجه به اجزا و قطعات متشکله آن می تواند مهم باشد:

  • ورق یو شکل: در سرجک سقفی یک ورق یو شکل وجود دارد که وظیفه آن نگه داشتن و دربر گرفتن تیر افقی سقف است. دهانه این ورق کمی بیش از عرض تیر افقی است تا تیر به راحتی در آن جا گیر شود.
  • پیچ سر جک: این پیچ به ورق یو شکل جوش می خورد تا بتواند به عنوان پایه این ورق به کار رود. وظیفه این پیچ، تنظیم فاصله بین سرجک و سقف است.

مهره سرجک: این مهره به شکل پروانه ای ساخته می شود و وظیفه آن تنظیم پیچ سرجک برای پرکردن فاصله بین سرجک و سقف بنا است.

 

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷