جک سقفی

تولید کننده جک سقفی فلزی صادراتی

یک تولید کننده جک سقفی فلزی صادراتی باید بداند چگونه محصول خود را تولید کند تا این محصول بتواند به بهترین شکل ممکن، نقش خود را ایفا نماید. یک تولید کننده جک سقفی فلزی صادراتی از اهیمت قطعه ای که در کارخانه یا کارگاه خود مشغول تولید آن است باخبر می باشد. جک سقفی فلزی به عنوان یک قطعه واسطه به کار می رود. این قطعه واسط بین سقف و زمین است. توضیح اینکه وقتی سقف یک بنا را می سازند، خمیره بتن، ناپایدار بوده و نمی تواند بافت خود را ثابت نگه دارد. به همین خاطر باید از قالب هایی برای تثبیت ملات سیمان استفاده کرد. خود این قالب ها نیاز به تکیه گاه دارند تا بتوانند در سقف بنا باقی بمانند. نقش تثبیت قالب های بتن و انتقال وزن بتن به زمین، مهمترین نقشی است که جک سقفی انجام می دهد.

جک سقفی

جک سقفی

تولید کننده جک سقفی فلزی صادراتی و بررسی قطعات این محصول

یک تولید کننده جک سقفی فلزی صادراتی ، باید از اجزای محصول خود باخبر باشد تا بتواند آنها را با بهترین کیفیت ممکن تولید کند. در ادامه به طور مختصر با اجزای این محصول آشنا خواهید شد:

  • جک داخلی: این جک شامل یک لوله با اندازه معین است که درون یک لوله دیگر فرو می رود. یک قطعه تی شکل به این جک، متصل است که به آن سرجک گفته می شود.
  • جک خارجی: این قطعه یک لوله با اندازه مشخص است که قطر آن از قطر لوله جک داخلی بیشتر می باشد. در کف این قطعه، یک ورق مربعی شکل قرار دارد که به آن کفشک یا کفی گفته می شود. در قسمت بالای آن نیز، روزه جک قرار دارد. این روزه وظیفه دارد دو قسمت جک فلزی بتن را به هم متصل نماید.

برای سفارش این محصول با مدیر فروش شرکت تماس بگیرید :

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷