سر جک سقفی

تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو

هنگامی که یک تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو در حال تولید این محصول است، باید بیش از هر شخص دیگری با آن آشنایی داشته باید. یک تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو باید بداند که بخش رزوه دار این قطعه، گاهی توسط رزوه کردن یک میله تو پر بدست می آید و گاهی توسط یک لوله با صخامت کافی. توجه به گام این رزوه، هنگام ساخت آن اهمیت دارد، چراکه قرار است مهره پروانه ای شکل بر روی آن پیچانده شود.

بخش مهمی از سرجک قابل ریگلاژ مربوط به ورق یو شکل است. اندازه دهانه آن باید متناسب با عرض تیر افقی سقف باشد. اگر اندازه دهانه زیاد باشد ممکن است با دیگر قسمت های سقف برخورد کند و اگر عرض دهانه کم باشد، تیر سقفی در آن جا نمی گیرد.

سر جک سقفی

سر جک سقفی

تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو و توجه به نکات ایمنی

  • یک تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو باید بداند که محصولی که تولید می کند، توسط دست کارگران زحمت کش برداشته می شود. به همین خاطر باید تا جایی که ممکن است لبه های تیز آن را گرد کند.
  • هنگام جا زدن سرجک قابل ریگلاژ، باید حواستان باشد که دست شما بین سرجک و داربست اومگا یا جک سقفی واقع نشود. این موضوع می تواند صدمات جبران ناپذیری به دست شما وارد سازد.

یک تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو می داند که هنگام رنگ آمیز، بهتر است بخش رزوه دار را رنگ نزند. این رنگ آمیزی می تواند حرکت مهره آن را دچار اشکال کند.

 

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷