جک قالب بتن

جک U سقفی (عراقی)

انواع جک های سقفی را بشناسید

 جک های سقفی همانطور که از اسم آنها بر می آید برای ایجاد یک تکیه گاه هنگام بتن ریزی در سقف یک بنا به کار می روند. این ابزار که جزو ابزار قالب بندی فلزی به حساب می آیند دارای انواعی هستند که رایج ترین آنها شامل دو نوع جک می باشد. جک سقفی تی شکل و جک سقفی یو شکل. تفاوت این دو فارق از شکل ظاهری به کاربرد آنها مربوط به می شود. جک های تی شکل بیشتر برای موارد که قرار است دو یا چند تیرک سقفی همزمان توسط یک تکیه گاه نگه داشته شود استفاده می گردد، اما جک های Uشکل را می توان برای نگه داری یک تیرک که نیروی زیادی بر آن سوار است به کار برد.

جک فالب بتن

جک فالب بتنU

جک های U شکل در کشور های عراق و تاجیکستان و افغانستان از جک های رایج مورد استفاده برای تحمل بار سقف های تازه بتن ریزی شده می باشند که با نام جک عراقی شناخته می شوند .

 

برای سفارش این محصول با مدیر فروش شرکت تماس بگیرید :

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷