تجهیزات قالب بندی بتن

خرید تجهیزات قالب بتن فلزی صادراتی

هنگام خرید تجهیزات قالب بتن فلزی صادراتی بهتر است با عملکرد این قطعات آشنایی داشته باشید. زمانی که شما در حال خرید تجهیزات قالب بتن فلزی صادراتی هستید، این آشنایی می تواند برای شما به منزله موفقیت در کار معامله این تجهیزات باشد. تجهیزاتی مثل پین و گوه، کلمپس و پیچ و مهره اتصال قالب ها و… از جمله­ی این تجهیزات هستند که فرایند نصب قالب های بتن را تسریع می کنند. البته تنها دانستن عملکرد این قطعات کافی نیست. شما باید نسبت به جنس این قطعات نیز دارای آگاهی باشید تا بدانید که با آنها چگونه رفتار کنید. به عنوان مثال برخی از این تجهیزات برای نصب خود نیاز به ضربه دارند و برخی دیگر نیازمند فشار یا چرخاندن.

تجهیزات قالب بندی بتن

خرید تجهیزات قالب بتن فلزی صادراتی و توضیح چند قطعه مهم

پیش از اقدام به خرید تجهیزات قالب بتن فلزی صادراتی ، داشتن یک آگاهی ساده از شکل و وظیفه این قطعات می تواند بسیار مفید باشد.

کلمپس: این قطعه یکی از قطعاتی است که هنگام اتصال قالب های غیر استاندارد مرسوم تر است. این قطعه زمانی به کار می رود که برای متصل کردن لبه قالب ها، به قطعه ای با مقاومت بیشتر، نیاز باشد. در قالب های خاص که ابعاد قالب ها بزرگ بوده و پین و گوه جواب گوی فشار ناشی از وزن نیست، استفاده از این قطعه ضروری می باشد.

پین و گوه: اتصال قالب های استاندارد توسط این قطعات انجام می شود.

رزوه جک: از این قطعه برای اتصال قطعات جک های سقفی استفاده می شود.

واشر کاس : از این قطعه برای اتصال سولجر به قالب استفاده می گردد.

واشر دولوله: این قطعه فلزی نیز برای اتصال لوله های موازی پشت بند به قالب ها به کار می رود.

 

برای سفارش این محصول با مدیر فروش شرکت تماس بگیرید :

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷