قالب گرد فلزی صادراتی

ساخت قالب فلزی بتن فلزی نو

هنگام ساخت قالب فلزی بتن فلزی نو بهتر است به این موضوع توجه داشته باشیم که صنعت عمران و دیگر صنایع چه نیازی به این محصول دارند. در ساخت قالب فلزی بتن فلزی نو، چند صنعت دخیل هستند از ذوب آهن گرفته تا صنایع تولید ورق و همین طور کارخانه جات تولید قطعات و تجهیزات بتن ریزی. در نهایت این قطعه باید بتواند نیازهای صنعت عمران را در جهت ساخت سازه های بتنی و مجتمع های مسکونی و تجاری مرتفع سازد.

قالب گرد فلزی صادراتی

قالب گرد فلزی صادراتی

قالب فلزی بتن، به بخش عمران امکان می دهد تا بتواند سازه های بتنی را به خوبی شکل دهی کرده و عملیات ملات ریزی را با موفقیت به انجام برساند. بدون این قالب ها احتمالا فرایند ساخت سازه های بتنی غول پیکر، لنگ مانده یا به کندی پیش خواهد رفت.

ساخت قالب فلزی بتن فلزی نو و توجه به نکاتی چند

  • در هنگام ساخت قالب فلزی بتن فلزی نو باید متوجه باشید که این قطعات، فلزی بوده و در تماس با رطوبت زنگ می زنند. به همین خاطر عملیات رنگ آمیزی آنها باید با دقت کافی انجام شود.
  • هنگام ساخت قالب فلزی بتن فلزی نو، باید برای حمل ایمن آنها فکر مناسبی اندیشید. این ایمنی هم جان کارگران را در نظر دارد و هم شکل و شمایل قالب ها را مورد عنایت قرار می دهد. انتقال قالب ها باید به گونه ای صورت گیرد که کمترین آسیبی به آنها وارد نشود.
  • قالب های فلزی بتن بهتر است به شیوه درستی در کنار هم سوار شوند و برای اتصال آنها از فشار نامتعارف استفاده نشود. این فشار می تواند این قطعه را دچار تغییر شکل کند.

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷