رزوه جک فلزی

قیمت رزوه جک سقفی فلزی صادراتی

مهمترین مسئله ای که در مورد قیمت رزوه جک سقفی فلزی صادراتی اثرگذار است کیفیت قطعات سازنده این محصول است. مطمئنا کیفیت مواد اولیه در قیمت رزوه جک سقفی فلزی صادراتی نقش حیاتی را بازی می کند. در مورد کیفیت رزوه جک باید گفت که، هر چه جنس آهنی که رزوه از ساخته شده است، مقاومتر باشد، محصولی که در نهایت ساخته می شود عمر بیشتر خواهد کرد. البته این مقوله در مورد مهره رزوه جک نیز صدق می کند. مهره رزوه جک در فرایند ریخته گری چدن بدست می آید. چدن فلزی مقاوم اما خشک است. به همین خاطر شکل هندسی مهره تعیین کننده میزان تحمل بار آن می تواند باشد.

رزوه جک فلزی

رزوه جک فلزی

قیمت رزوه جک سقفی فلزی صادراتی و توجه به هماهنگی آن با سایر قطعات قالب بندی

هنگام صحبت در مورد قیمت رزوه جک سقفی فلزی صادراتی  شاید مسئله ای که کمتر مورد توجه سازندگان قرار گرفته است، مسئله تطابق این قطعه با سایر قطعات قالب بندی است. یک رزوه جک باید با قطعاتی همچون جک خارجی، مهره رزوه جک، پین جک، دسته مهره جک و … هماهنگی داشته باشد.

هماهنگی روزه جک با جک خارجی: قطر هر دو قطعه باید یکسان باشد. این مسئله هنگام جوشکاری آنها بسیار اهمیت دارد.

هماهنگی رزوه جک با پین جک: اندازه شکاف موجود در رزوه جک باید در حدی باشد که پین جک به راحتی از آن عبور کرده یا از روزه جک خارج شود.

هماهنگی رزوه جک با مهره آن: به این خاطر که مهره جک به صورت مجزا تولید می شود توجه به اندازه قطر و گام رزوه موجود در مهره اهیمت دارد چراکه باید به دور رزوه جک پیچانده شود.

 

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷