مهره خروسکی

قیمت مهره خروسکی فلزی صادراتی

قیمت مهره خروسکی فلزی صادراتی ارتباط تنگاتنگی با کیفیت و کارایی محصول دارد. هر چه این قطعه مرغوب تر باشد قیمت آن نیز افزایش می یابد. درواقع می توان گفت که قیمت مهره خروسکی فلزی صادراتی را می تواند تابعی از کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه آن دانست. کارکرد مهره خروسکی را بیشتر هنگام اجرا می توان سنجید. این مهره به عنوان مهره بولت نیز شناخته می شود. چون بر روی پیچ بولت سوار می شود. از مهره خروسکی برای اتصال قطعاتی مثل واشر کاس، واشر دولوله و دیگر قطعات قالب بندی به قالب های فلزی استفاده می شود.

مهره خروسکی

مهره خروسکی

قیمت مهره خروسکی فلزی صادراتی و مقایسه آن با نمونه های کار کرده

  • هنگام بررسی قیمت مهره خروسکی فلزی صادراتی باید در نظر داشت که مهره های نو شکلی منظم و ظاهری براق دارند. در حالی که قطعات کارکرده زنگ زده بوده و سطح آنها براق نیست.
  • مهره خروسکی دست دوم لبه های سابیده ای دارد و می توان اثر فشار میله های فلزی را بر روی بالک های آن مشاهده کرد. در حالی که مهره خروسکی نو دارای لبه هایی منظم و بدون آثار ضربه و فشار است. این مهره را می توان حتی با آچار در جای خود محکم کرد.
  • قیمت مهره خروسکی فلزی صادراتی به مسائلی از جمله سالم بودن رزوه آن نیز وابسته است. اگر رزوه مهره خروسکی دارای شیارهای منظمی باشد، می توان تشخیص داد که این قطعه نو و کارنکرده است، اما قطعات دست دوم دارای رزوه هایی با شیارهای جرم گرفته هستند که کار با آنها را مشکل می کند.

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷