داربست مدولار

کارخانه داربست مدولار فلزی نو

در یک کارخانه داربست مدولار فلزی نو، هر پرسنل تولید باید با این محصول مهم آشنا باشد تا بتواند در تولید آن موفق باشد. در کارخانه داربست مدولار فلزی نو ، شاید آنچه که بیش از هر چیزی اهیمت دارد، مهارت این پرسنل و آگاهی آنها نسبت به محصولی است که تولید می کنند.

داربست مدولار را داربست استاندارد نیز می نامند، البته داربست های مدولار دو دسته رایج دارد که تحت عنوان داربست مثلثی و داربست چکشی شناخته می شوند. داربست مثلثی زمانی به کار می رود که ارتفاع سازه خیلی زیاد نباشد. این داربست با سرهم کردن قطعات مثلثی شکل بدست می آید تا بتواند نیروی وزن سازه بتنی را به زمین منتقل نماید.

داربست مدولار

داربست مدولار

کارخانه داربست مدولار فلزی نو و توجه به نوع بسته بندی محصول

در یک کارخانه داربست مدولار فلزی نو یکی از مسائلی پس از تولید اهمیت پیدا می کند، مسئله بسته بندی محصولات است. چون محصولات قالب بندی قرار است سوار ماشین آلات حمل و نقل شده و برای مدتی طولانی در مسیر جاده حرکت کنند. پس بسته بندی آنها باید به گونه ای انجام شود، که در طول مسیر مشکلی برای استفاده کنندگان از راه بوجود نیاورد.

از طرفی، این بسته بندی باید فضای کمی اشغال کند تا بتوان تعداد بیشتری از داربست ها را در یک ماشین حمل، سوار کرد. یک کارخانه داربست مدولار فلزی نو  باید مجهر به ابزاری باشد تا بتواند این بسته بندی را به درستی انجام دهد. استفاده از نوارهای فلزی پهن برای بستن داربست های مدولار ضروری است. این نوارهای فلزی ، به داربست ها اجازه نمی دهند که از هم باز شوند.

 

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷