پین و گوه فلزی

کارخانه پین و گوه فلزی نو

هنگام صبحت در مورد یک کارخانه پین و گوه فلزی نو نباید از نقش این قطعه در سازه های بتنی غافل شد. در یک کارخانه پین و گوه فلزی نو آنچه از اهمیت برخوردار است مسئله تولید درست این قطعات است. پین و گوه ها قطعاتی هستند که با یکدیگر به کار می روند به همین خاطر برای تولید آنها از قالب های پرس مشابهی استفاده می شود. پین و گوه ها با وجود کوچکی و سبکی، نقش بسیار موثری در ساخت سازه های بتنی ایفا می کنند. این قطعات را باید تحت عنوان قطعات پیوند دهند به حساب آورد. به این خاطر که، قالب های بتن ریزی با همه قابلیت و ارزشی که دارند بدون این پین و گوه ها قابل استفاده نیستند.

پین و گوه فلزی

پین و گوه فلزی

کارخانه پین و گوه فلزی نو و مقایسه آنها با قطعات کارکرده

در یک کارخانه پین و گوه فلزی نو ، هنگام تولید باید به تفاوت و کیفیت قطعات نو وکارکرده توجه داشت. چون آگاهی کامل این موضوع توسط تولیدکننده، سبب می شود تا او بتواند خریدار را نسبت به خرید قطعات نو مجاب کند.

  • قطعات نو مقاومت بیشتری دارند و برای مدت بیشتری دوام خواهند آورد. چون آن ها در اول راه استفاده هستند. در حالی که مقاومت قطعات کارکرده به خاطر فشار ناشی از ضربات و تماس با رطوبت، کارکرد خود را خرج کرده اند.
  • در یک کارخانه پین و گوه فلزی نو توجه به سطح پین وگوه ها اهمیت دارد. سطح قطعات نو صاف و بدون موج و پیچ خوردگی است. در حالی که این اتفاق برای قطعات دست دوم افتاده است و آنها در نتیجه فشار قالب ها یا ضربه های چکش، پیچ خوردگی پیدا کرده اند.

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷