نوشته‌ها

جک سقفی قالب بتن

تولید کننده جک سقفی عراقی فلزی صادراتی

هنگام صحبت در مقوله تولید کننده جک سقفی عراقی فلزی صادراتی توج…
جک عراقی صادراتی

فروش جک سقفی عراقی فلزی نو

هنگامی که بحث فروش جک سقفی عراقی فلزی نو به میان می آید توجه به نکا…
جک عراقی فلزی نو

ساخت جک عراقی فلزی نو

هنگام ساخت جک عراقی فلزی نو می توان به این پرسش جواب داد که چرا…
جک قالب بتن

ساخت جک سقفی فلزی صادراتی

زمانی که ساخت جک سقفی فلزی صادراتی به پایان می رسد، شما صاحب م…
تجهیزات قالب بندی بتن

ساخت تجهیزات قالب بتن فلزی نو

هنگام ساخت تجهیزات قالب بتن فلزی نو، باید در نظر داشت که این تجهیز…

پیچ و مهره تنظیم جک

 جک فلزی دارای کاربردهای فراوانی در صنعت قالب بندی است و یکی…