نوشته‌ها

سرجک سقفی عراقی

کارخانه سر جک سقفی فلزی نو

در یک کارخانه سر جک سقفی فلزی نو توجه به نکاتی چند اهمیت ویژه دارد…
سر جک سقفی

تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو

هنگامی که یک تولید کننده سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو در حال تولید…
سرجک قابل ریگلاژ

تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو

هنگام تولید سرجک قابل ریگلاژ فلزی نو توجه به نقشی که این محصو…
سرجک سقفی عراقی

تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی

زمانی شما در تولید سر جک سقفی فلزی صادراتی به موفقیت می رسید …
سر جک سقفی

تولید کننده سر جک سقفی فلزی نو

قبل از اینکه یک تولید کننده سر جک سقفی فلزی نو اقدام به تولید کند، ب…
سرجک قابل ریگلاژ

تولید سر جک سقفی فلزی نو

عمود بودن پیچ بر صفحه ورق یو شکل، مهم­ترین مسئله در تولید سر جک سقفی فلزی نو…
سرجک سقفی عراقی

سر جک سقفی عراقی(ناودانی)

سرجک سقفی یا همان ناودانی(مصطلح بین تکنسین ها) یکی از تجهیزات جک…
سرجک قابل ریگلاژ

سرجک قابل ریگلاژ

سرجک قابل ریگلاژ  سرجک های قابل رگلاژ به طور عمومی به دو دسته تقسیم …